Kültürel Nesnenin Yeniden İnşası TAYVAN, 2019

Etiketler
Hakkında

Sergi: Kültürel Nesnenin Yeniden İnşası, Tayvan
29 Nisan -10 Mayıs 2019      Açılış: 2 Mayıs 2019, Saat: 18.30

ders BELGELİĞİ (Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Öğretmenliği Anabilim Dalı, 8 numaralı atölye) ve Taipei Ulusal Sanatlar Üniversitesi öğrencileri tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen Modern İpek Yolu isimli proje sergisi, 2 Mayıs 2019 tarihinde, Tayvan’ın başkenti Taipei’de bulunan Taipei Ulusal Sanatlar Üniversitesi’ndeki Ink Painting Gallery’de açılıyor. Her iki ülkeden güzel sanatlar eğitimi alan öğrencilerin/mezunların bir araya gelerek, bu ülkeler arasında bir köprü kurmayı, kültürel bir etkileşim alanı oluşturmayı hedefledikleri serginin başlığı ise, Kültürel Nesnenin Yeniden İnşası olacak. Öğrenci ve mezunların resim, fotoğraf, video, kolaj gibi farklı teknikler kullanarak ortaya çıkardığı özgün çalışmaların yer aldığı sergi, 10 Mayıs 2019 tarihine kadar Ink Painting Gallery’de görülebilir.

“MODERN İPEK YOLU”
Modern İpek Yolu projesi, Türkiye ve Tayvan’da yaşayan güzel sanatlar öğrencileri arasında kültürlerarası bir etkileşim yaratmayı amaçlıyor. Her iki ülkeden katılımcıların belirli tarihlerde bir araya gelerek ortak bir sergi çalışması kurguladığı proje, bu yönüyle; kültürlerarası bir süreci kapsıyor. Bu süreç, üretilen çalışmalar ve elde edilen sonuçlardan çok, katılımın, yani süreci paylaşmanın ön planda olduğu, uzun soluklu bir paylaşım ve iletişim süreci. Öğrenciler, “Modern İpek Yolu” olarak adlandırdıkları bu yolla; iki ülke arasında 8000 kilometreden fazla mesafe olsa bile, teknolojik imkanları kullanarak birbirleriyle iletişim kurmayı, mevcut coğrafi engelleri aşmayı, kültürleri hakkında daha fazla bilgiye ulaşmayı, tartışmayı, paylaşmayı ve yaratmayı hedefliyor.
Katılımcılar, farklı kültürleri ve bu kültürlere ait objeleri anlamaya gayret ederek, kendi perspektiflerini genişletmeye çalışarak, evrensel bir bakış açısı kazanmayı hedefliyor. Proje, öğrenciler ve mezunlar için, teknolojik imkanların kullanımı yoluyla; birlikte çalışma ve öğrenme olanakları yaratıyor. Kısacası katılımcılar, ortak kültürel süreçlerini kendileri inşa ediyor.

PROJE SERGİSİ:
“KÜLTÜREL NESNENİN YENİDEN İNŞASI”
Katılımcılar, temel kavram olarak aktarımla; o kültüre ait nesneler, materyaller, gelenekler ve davranışlardan yola çıkarak, sahip oldukları ekinsel arka plan dahilinde, bunları kendi dillerinde yorumluyor ve yeniden inşa ediyor. Sergide, mimari objeler, maskeler, tapınaklar, müzik aletleri gibi farklı kültürel nesnelerin yanında; yaşam biçimleri, inanç sistemleri gibi, davranışlara da değinen ve bunları yeniden inşa etme uğraşı veren çalışmalar yer alıyor. Kimi çalışmalarda ise, özgürlük, yaşam, ölüm gibi temalar, evrensel bir bakış açısıyla işlenerek izleyiciye aktarılıyor.

Ürettiği projelerle ders BELGELİĞİ, çevremizdeki objelerle temas miktarını arttırmayı ve kişisel deneylere imkan vermeyi amaçlıyor. Yurtdışı sergileriyle, her yıl bölüm içinde açtığı ve Türkiye’deki farklı eğitim kurumlarına da taşıdığı Belgelik Sergileri’ni, uluslararası bir boyuta taşımayı hedefliyor. Bu hedefiyle, Türkiye’de yaşayan, sanat eğitimi gören öğrenci ve mezunların çalışmalarının, yurtdışında yer alan eğitim kurumlarında görünürlük kazanmasını sağlayarak eğitimsel bir etkileşim alanı oluşturmaya çabalıyor. Kısacası, ders BELGELİĞİ, dünyaya açık olmayı, biçimi-doğayı kendi gözlerimizle görmeyi, yorumlamayı, yaratıcı tavrı ve eleştirel estetik bakışı geliştirmeyi amaçlıyor.
ders BELGELİĞİ, 2016 yılında Çek Cumhuriyeti – Jan Evangelista Purkyne Üniversitesi’nde ilk yurtdışı sergisini açarak öğrenci ve mezunların çalışmalarını uluslararası bir boyuta taşıdı. Bu yıl (2019), yine aynı üniversitede bir önceki sergiden farklı olarak, arşivden seçilen çalışmalar yerine, kağıt üzerine yapılmış, özgün çalışmaların yer aldığı “Kağıt İşler” isimli ikinci sergini açtı. Almanya’nın Giessen şehrindeki Justus Liebig Üniversitesi’nde ise Mayıs-Haziran döneminde eğitimsel paylaşımı amaçlayan, atölyenin çalışma sistemini yansıtan, farklı konularda üretilen desen çalışmalarının yer aldığı bir sergi açılacak. Öğrencilerin kendilerini uluslararası alanda da ifade etme imkanı bulması, bu alanda çalışan öğrenci ve mezunlara yeni ufuklar açıyor ve ders BELGELİĞİ’nin kapsama alanını genişletiyor.
ders BELGELİĞİ, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı bünyesinde, 1998 yılından beri, H. Avni Öztopçu atölyesinde öğrenciler tarafından sürdürülen, eğitim sürecini belgeleme amaçlı çalışmalar yürütüyor. Bu sürecin belgelerini her yıl bölüm içinde açılan Belgelik Sergileri ve 2005 yılından beri diğer eğitim kurumlarında açılan sergiler ile izleyicilere açıyor. Çeşitli kollara ayrılan çalışma gruplarıyla doğa, müzik, felsefe ve edebiyat gibi farklı alanların resimle ilişkisini araştırarak sanat eğitimini desteklemeyi amaçlıyor. Bu kollardan Belgelik Ağaçları tohum topluyor, fidan yetiştiriyor ve çevreye duyarlılığı arttıracak çalışmalar yapıyor. Müzik Belgeliği müzik-resim ilişkisini araştırıyor ve müzik denemeleri yapıyor. Felsefe Belgeliği de sanat ve felsefe üzerine çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmaların kapsamının genişletilerek sürdürüleceği ve eğitim süreçlerinin belgelerinin sergileneceği bir eğitim müzesi oluşturmayı hedefliyor.

Exhibition: Reconstruction of Cultural Objects, Taiwan – Press Release
29 April -10 May 2019      Opening: 2 May 2019, 18:30

The project exhibition called Modern Silk Road, jointly organized by the students of ders BELGELİĞİ (Marmara University, Atatürk Education Faculty, Fine Arts Education Department of Art&Craft Teaching, atelier number 8) and Taipei National University of the Arts is opening on May 2, 2019 at the Ink Painting Gallery at the National University of Arts in Taipei, Taiwan. The title of the exhibition, where the students/alumni from both countries who are studying in fine arts come together; which aims to establish a bridge between the two countries and create a cultural interaction area, will be Reconstruction of the Cultural Objects . The exhibition that contains original works by students and graduates using different techniques such as painting, photography, video and collage can be seen at Ink Painting Gallery until May 10, 2019.

“MODERN SILK ROAD” 
Modern Silk Road project aims to create an intercultural interaction between fine art students living in Turkey and Taiwan. The project, where participants from both countries come together on a specific date and create a joint exhibition, covers an intercultural process. This process is a long-term sharing and communication process where participation and sharing the process is at the forefront, rather than the final works and results achieved. With the way “Modern Silk Road” called by students; even if the distance between the two countries is more than 8000 kilometers; they aim to communicate with each other, to overcome the existing geographic barriers, to reach more information, to discuss, to share and to create, by using technological opportunities.
Participants aim to gain a universal perspective by trying to understand different cultures and objects of these cultures by trying to expand their perspectives. The project, for students and graduates, through the use of technological means; creating opportunities for collaboration and learning. In short, the participants construct their own common cultural processes.

PROJECT EXHIBITION:
“RE-CONSTRUCTION OF CULTURAL OBJECTS”
Participants, as the main concept of transfer; based on objects, materials, traditions and behaviors of culture; within their cultural background, they interpret and rebuild them in their own language. In the exhibition, in addition to different cultural objects such as architectural objects, masks, temples, musical instruments; there are also works which focus on behaviors such as life styles and belief systems, attempts to rebuild them. In some works, themes such as freedom, life and death are conveyed to the audience through a universal perspective.
With the projects it produces, ders BELGELİĞİ aims to increase our contact with the objects around us and to create opportunities for personal experiments. With overseas exhibitions, it aims to transform the Archives Exhibitions that is held every year in the department and the exhibitions carried other educational institutions in Turkey, to an international dimension. With this goal, it is striving to create an educational interaction areas by providing the visibility to art education students and graduates living in Turkey, in educational institutions located abroad. In short, ders BELGELİĞİ strives to stay open to the world, to see and interpret the form of nature with our own eyes, to develop creative and critical aesthetic attitudes.
In 2016, ders BELGELİĞİ opened its first international exhibition at Jan Evangelista Purkyne University in Czech Republic and transformed the works of students and alumni to an international level. This year (2019), it opened its second exhibition called Paper Out, which included original works on paper, instead of the works selected from the archive, like the previous exhibition at the same university. It will open an exhibition in the May-June period, which aims at educational sharing and reflects the working system of the atelier at Justus Liebig University in Giessen, Germany. The opportunity of students to express themselves in the international arena also opens up new horizons for students and alumni working in this field and expands the scope of the ders BELGELİĞİ.
ders BELGELİĞİ takes place at the atelier of H. Avni Öztopçu within the Art & Craft Teaching Department of Marmara University, Atatürk Education Faculty, has been carrying out works by students to archive the educational process since 1998. It opens the documents of this process to the audience with the exhibitions that is opened every year in the department and the exhibitions in other educational institutions since 2005. . It aims to support art education with the working groups of different sections by investigating the relationship between painting and different fields such as nature, music, philosophy and literature. Belgelik Ağaçları; one of the sections, collects seeds, grows seedlings and works to increase environmental awareness. Müzik Belgeliği explores the relationship between music and painting and makes music experiments. Felsefe Belgeliği works on arts and philosophy. It aims to create an educational museum where the scope of these studies can be expanded and the documents of the educational processes will be exhibited.

Sergide Çalışmaları Yer Alan Öğrenci ve Mezunlar – Students and Alumni in the Exhibition: 
Aslıhan Mumcu
Ayşe Tuğba Durmuşlar
Bahar Coşkun
Çetin Yılmaz
Esra Şimşek
Hamide Aydın
Hasan Mert Öz
Hüseyin Aksoy
Kader Uğur
Özge Yılmaz
Selin Yağmur Sönmez & Tzu Yu Lin
Sinan Orakçı
Şükrü Başkurt
Zehra Üğüten
Zekeriya Ezelhan

Projeye Katılan Öğrenci ve Mezunlar – Students and Alumni Participating in the Project Process: 
Aras Yazıcı
Aslıhan Mumcu
Bahar Coşkun
Chou Fang
Çetin Yılmaz
Esra Şimşek
Hamide Aydın
Hasan Mert Öz
Ho, Pin-Yi
Hüseyin Aksoy
Kader Uğur
Lai, Yi-Ching
Melis Vatan
Merve Çifcibaşı
Mina Yaşar
Miss Muscle Muscle
Okay Özkan
Özge Yılmaz
Selin Yağmur Sönmez
Senem Akyüz
Sinan Orakçı
Şükrü Başkurt
Tuba Durmuşlar
Tzu Yu Lin
Yağız Seis
Zehra Üğüten
Zekeriya Ezelhan

Proje Yürütücüleri – Project Coordinators: 
Selin Yağmur Sönmez
Tzu Yu Lin


Grafik Tasarım – Graphic Design: 
Aras Yazıcı
Bekir Bolat