Erzincan Belgeliği Müzesi

Erzincan Belgeliği Müzesi

Erzincan Belgeliği Müzesi, kendisini bir müze olarak sınırlamayacak, o bölgede yaşayan insanlara olanaklar sağlayacak, eğitim verecek, bünyesinde kuracağı atölyelerle, enstitüleriyle sanat eğitimine katkı üretmeyi amaçlayacaktır.

Bu müzenin yerleşkesi SELÜKE köyünde olacak. Selüke köyünün geleneksel yapısını koruyarak örnek bir köy olmasına katkı verecek.

Müze, tarım yapılmayan 60 dönüm üzerinde kurulacak. Bölgenin bitki örtüsü ve ağaç çeşitliliği dikkate alınarak arboretum oluşturulacak. Arboretum içinders BELGELİĞİ mezunları çalışacak. Bölgenin yerli fidanlarını üretecek, ücretsiz dağıtılacak.

Resim, desen, heykel, metal, seramik, tekstil atolyeleri kurulacak.Üniversitelerin sanat alanında eğitim gören başarılı öğrenciler bu atölyelerde çalışabilecek. Yurt içinden ve yurt dışından davetli sanatçılarla ve sanat eğitimcileriyle birlikte çalışma ortamları sağlanacak. Bölgenin yetenekli öğrencileri için özel çalışma programları yapılacak.

Erzincan Belgeliği Araştırmalar Enstitüsü ve Sanat Eğitimi Araştırmalar Enstitüsü kurulacak.

Erzincan Belgeliği Araştırmalar Enstitüsü

Doğa ve insanı birbirinden ayrı düşünmeden Erzincan’ın 1923-1973 dönemini merkez alarak ve bu merkezden genişleyerek
 kentin tarihini, kültürel ve doğal mirasını, insan profilini araştırmayı, bu amaçla projeler geliştirip desteklemeyi, ulusal ve uluslararası toplantılar, etkinlikler düzenleyerek elde ettiği sonuçları ilgili kurumlarla paylaşmayı ve yayın yoluyla kamuoyuna ulaştırmayı hedefleyecektir.

Kültürel miras, bir toplumun üyelerine ortak geçmişlerini anlatan, aralarındaki dayanışma ve birlik duygularını güçlendiren bir hazinedir. İnsanların tarih boyunca biriktirdikleri deneyimlerin ve geleneklerin bilgi alanına geçirilmesi, geleceğin doğru kurulmasını sağlar. Tarihi ve kültürel miras yalnızca sahip olduğu değerler nedeniyle değil, gençlere yeni öğrenme ve gelişme fırsatları sunduğu, insanlara yaratıcılığı ve keşfetme güdüsünü beslediği, dünyaya ve hayata bakışımıza derinlik kattığı ve hepimizin geçmişimizden öğrenecek çok şeyimiz olduğu için korunmalıdır.

Doğa ve insanı birbirinden ayrı düşünmek, geleceklerini birbirinden bağımsız kurgulamak yaşam döngüsünü görmezden gelmektir.
Erzincan Belgeliği Araştırmalar Enstitüsü insan yaşamı ile doğal yaşamın sürdürülmesini eşdeğerde tutulmasını önemseyecektir. Kültürel ve doğal mirası bütün olarak inceleyerek koruma-yaşatma uygulamalarını yürütecektir.. Kültür, insanın hayatta kalabilmesi için doğadan yararlanarak varettiği bir olgudur. Doğa, kültür ve insan ancak bir bütün olarak düşünüldüğünde doğru koruma politikaları üretilebilir.

Erzincan Belgeliği Araştırmalar Enstitüsü amaç ve hedefleri kapsamında tez hazırlayan öğrencilere burs verebilir.

Erzincan Belgeliği Sanat Eğitimi Araştırmaları Enstitüsü

Eğitimcilerin ve öğrencilerin kendi anlayış ve uygulamalarının etik yönü üzerinde derinlemesine düşünmesine yardım etmek ve onlara, çok farklı varsayımları olabilecek insanlarla diyalog kurarken eylemlerinin uygunluğunu tartışma fırsatı vermek. Çerçeveyi yüzyıllar içinde tartışılmış ve yapılandırılmış felsefi kuramlara dayandırmak; diğer yandan da çeşitli eğitim bağlamlarında yaşanmış gerçek vakaları tartışarak uygulamada karşılaşılan etik soru ve sorunların oluşturduğu teorik çerçeve bağlamında çözümlemeye çalışmak.

Eğitim, insanı şu veya bu amaç için bir araç olarak hazırlamamalı; insanın yeteneklerini çok yanlı geliştirebilmek için çalışmalı.

İnsanın bir bütün olarak “kendisini yetiştirmesi” ortamları hazırlanmalı. İnsanın “kendisini yetiştirmesi” onun kendisini özerk görmesini gerektirir; özerklik olmadan insanın “kendisini yetiştirme”sinden söz edilemez. Özerk insan, hayatı boyunca kendisini yetiştirmeye çalışır. Gerçek bir “kendisini yetiştirme”ye ancak insanın kendi çalışmalarıyla varılabilir. Okul, hatta üniversite, insanın kendi kendisini yetiştirmek için birer sıçrama tahtasıdırlar. Kendi kendisini yetiştirme sayesinde insan, özellikle bağımsız insan, hem kendisine bir “form kazandırır”, hem de kazandığı bu formu değiştirir, onu statik bırakmaz.

Sanat eğitimi projeleri geliştirip desteklemeyi, ulusal ve uluslararası toplantılar, etkinlikler düzenleyerek elde ettiği sonuçları ilgili kurumlarla paylaşmayı ve yayın yoluyla kamuoyuna ulaştırmayı hedefleyecektir.

Erzincan Belgeliği Sanat Eğitimi Araştırmalar Enstitüsü amaç ve hedefleri kapsamında tez hazırlayan öğrencilere burs verebilir.

Erzincan Belgeliği Yaz Atolyeleri
 
Neden Üniversite Öğrencilerine Yaz Atölyesi?
+ Farklı eğitim disiplinlerinden gelen gençlerin birbirleriyle tanışmalarına, çalışmalarını eleştirebilme ve işbirliğine olanak tanımak için.
+ Gençlerin sanatçı, sanatçı sanat eğitimcileriyle bir arada yaşamalarını, onların yaşam ve varoluş biçimini, hayata bakışını görebilmeleri için.
+ Öğrencilerin yaz tatillerini değerlendirmek, geleceğin meslektaşları arasında dostlukların kurulması için.
+ Bütün bir yazı ya da yazın bir bölümünü bir arada düşünerek, üreterek geçirebilmek için.
+ Öğrencilerin doğa sanat ilişkilerini pratik alanda uygulamalarını yapabilmek için.

Öğrenciler başvurularını 6 ay önce yapacak, müzenin seçici kurulu tarafından belirlenecek. Öğrencilerin çalışmaları dönem sonrası müzenin sergi alanında sergilenecek, her öğrencinin 2 çalışması müze arşivine alınacak.