Tayvan-Türkiye Ortak Sergi Projesi için Açık Çağrı

Tayvan-Türkiye Ortak Sergi Projesi için Açık Çağrı

For English scroll down

Dünyaya açık olmayı, biçimi-doğayı kendi gözlerimizle görmeyi, yorumlamayı, yaratıcı tavrı ve eleştirel estetik bakışı geliştirmeyi amaçlayan ders BELGELİĞİ, çevremizdeki objelerle temas miktarını arttırma ve kişisel deneylere imkan verme uğraşısındadır. Bu amaçla her yıl bölüm içinde Belgelik Sergileri açmakta, 2005 yılından itibaren de bu sergileri diğer eğitim kurumlarına taşımaktadır. ders BELGELİĞİ, 2016 yılında Çek Cumhuriyeti – Jan Evangelista Purkyne University’de ilk yurtdışı sergisini açarak öğrenci ve mezunların çalışmalarını uluslararası bir boyuta taşımıştır. Öğrencilerin kendilerini uluslararası alanda da ifade etme imkanı bulması ve kültürlerarası etkileşim bu alanda çalışan öğrenci ve mezunlara yeni ufuklar açmakta, ders BELGELİĞİ’nin kapsama alanını genişletmektedir.

ders BELGELİĞİ ve Taipei National University of the Arts öğrencileri tarafından ortaklaşa gerçekleştirilecek bu projede, iki farklı ülkede yaşayan, üreten ve sanat eğitimi alan öğrenciler bir araya gelerek, ortak bir sergi çalışması yapacak ve Mart-Nisan 2019 döneminde Tayvan’da bulunan Taipei National University of the Arts’da bu çalışmalarını sergileyeceklerdir. Sergi çalışması için her iki ülkeden belli sayıda katılımcı belirli tarihlerde bir araya gelecektir. Bu proje, katılımcıların sergileme tarihine kadar iletişimde olacağı, fikir alış-verişinde bulunarak özgün bir sergi kurgulayacağı, kurguladıklarını hayata geçirme yöntemlerine ortak karar vereceği kültürlerarası bir süreci kapsamaktadır. Proje, tüm ders BELGELİĞİ öğrenci ve mezunlarının katılımına açıktır. Projede yer almak isteyen öğrenci ve mezunların 7 Kasım 2018 tarihine kadar sergi@dersbelgeligi.comadresine neden bu projede yer almak istediklerini anlatan 300 kelimeyi aşmayacak bir niyet mektubu ve en fazla 10 adet yapıtın yer aldığı bir portfolyo ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Proje Yürütücüleri:
Selin Yağmur Sönmez
Tzu Yu Lin

ders BELGELİĞİ aims to stay open to the world, to see and interpret the forms and the nature with our own eyes, to develop a creative attitude and critical aesthetic attitude; strive to increase contact with the objects around us and to create opportunities for individual experiments. For this purpose it opens ‘’archive exhibitions’’ in the department every year and carries those exhibitions to other educational institutions since 2005. In 2016, ders BELGELİĞİ has transported an international aspect the works of students and alumni with opening the first overseas exhibition in Czech Republic – Jan Evangelista Purkyne University. Finding the opportunity to express themselves as a student in the international field and intercultural interaction open up new horizons for students/alumni and expand covarage area of ders BELGELİĞİ.

In this project that will be held jointly by the students of ders BELGELİĞİ and Taipei National University of the Arts, students who live, produce and have art education in two different countries will come together, make a collective exhibition work and exhibit this works in Taipei National University of the Arts located in Taiwan. For the exhibition work, a certain number of participants from both countries (Turkey and Taiwan) will meet on certain dates. This project covers an intercultural process that is participants will communicate until the exhibition date, exchange ideas, create an original exhibition and decide on the methods of implementing their constructions. The project is open to the participation of all ders BELGELİĞİ students and alumni. Students and alumni who want to take part in the project are required to submit to sergi@dersbelgeligi.com until 7th November 2018 with a letter of intention which will not exceed 300 words that explains why they want to take part in this project and a portfolio containing maximum 10 works.

Project Coordinators:
Selin Yağmur Sönmez
Tzu Yu Lin